Home

From Andong it is just a short train ride to reach one of the most visited historical cities of Korea, Gyeongju. The city was once a home to the ancient kingdom of Silla dynasty and it’s famous capital with up to one million inhabitants (a lot for those times!). It’s nickname “museum without walls” is, because of the many ancient sites spread in and outside the city, well deserved. DSC_2013

DSC_2121We arrived to rainy Gyeongju by train early in the afternoon and took a taxi to check-in to the hostel we booked in advance. The hostel – Homo Nomad Guesthouse – was located in a quiet part of town, but not too far from the main attractions. We mostly walked or took a bus; there are plenty connecting different sights. We took it easy on the first day, stayed mostly in the hostel’s common area, did some planning and blogging and only went out to get something to eat. There were a few restaurants in the area, most of them, however, too fancy to eat at every day. But the food was great and, again accompanied with hundreds of small side dish plates.

The most impressive of all what is today left of the ancient city were for us the royal burial mounds. The tomb itself is covered with earth and stones which form nice symmetrical hills covered with grass. They are to be found almost everywhere across the city, sometimes standing alone and sometimes grouped, such as the ones in the Daereungwon Tumuli park. Some of the tombs are turned into museums, so visitors can enter and see how it’s built and learn more about the excavations that are still going on around the area. The tomb parks must be especially beautiful in spring and autumn when all the trees around blossom or change colours.

Some of the tombs are built also underwater. We took a bus to the coast to have a look. Although we were warned there isn’t much to see, we hoped for a nice trip and a good seafood dinner at the beach. The bus ride was too long and too wild, it rained the whole time, the tomb was only a few stones sticking out of water and the seafood restaurants were overpriced :) We ended up eating at one of the smaller shops and having a can of beer in a shelter at the beach.

We dedicated half a day to a trip to the Bulguksa temple built in 8th century and located outside the city. This temple is still working and it is considered one of the most impressive temples of Korea. It is famous for it’s artful decorations and two stone pagodas. We enjoyed a break here watching the local tourists taking photos with their smartphones on extendable sticks. We ended up buying one later on (at the end of our trip!).

DSC_2018Back in town we had time to go through the Gyeongju National Museum that houses a wide collection of artefacts from the Silla dynasty. An interesting video shows visitors how the royal tombs were being built and a tomb with it’s content is also displayed here behind a glass. Like other royalties, Silla kings also believed in the afterlife and had themselves equipped with all kinds of treasures to use later on. Golden crowns, armoury, jewellery as well as everyday objects are here on display. The museum also gives a good account of the history and makes it easier to understand the context of the city sights.DSC_2021

We spent two nights in Gyeongju, but if you are planning to see more, e.g. the Seokguram grotto, that was closed for reconstruction at the time we were there, you might want to consider staying for a night or two more. There are definitely many things to see around. And perhaps you will also get a chance to shoot a gun with Korean army boys ;)

For more pictures from Gyeongju visit our Google+ gallery.

:::

Z Andongu do Gyeongju, jedného z najnavštevovanejších historických miest Kóreje, je to len hodinka vlakom. Toto mesto bolo kedysi strediskom starovekej dynastie Silla a hlavným mestom jej kráľovstva s takmer miliónom obyvateľov (na vtedajšie pomery veľké číslo). Vďaka veľkému množstvu historických pamiatok v meste a v okolí si prezývku “múzeum bez stien” skutočne zaslúži.

Do Gyeongju sme dorazili vlakom skoro popoludní a taxíkom sa nechali odviezť do vopred zarezervovaného hostelu. Homo Nomad Guesthouse sa nachádza v kľudnej časti mesta, ale celkom blízko hlavných atrakcií. Väčšinou sme chodili pešo, alebo sme sa zviezli autobusmi, ktorých tu je celkom dosť. Prvý deň sme si dali oddych, ostali v hosteli, kde sme v príjemnej spoločnej miestnosti doháňali písanie blogu a snažili sa plánovať ďalšie cesty. Von sme vyšli len keď nás vytiahol hlad. V okolí hostelu bolo niekoľko reštaurácii, no väčšina trochu drahších. Jedlo tu ale bolo, ako takmer všade v Kórei výborné a nechýbali stovky malých tanierikov s prílohami.

Najväčší dojem, z toho, čo po starovekom meste dnes zostalo, na nás urobili kráľovské hrobky. Kráľovský hrob je zasypaný zeminou a kamením, ktoré tvoria pekné symetrické kopčeky zarastené trávou. Nachádzajú sa rostrúsené po celom meste, niektoré stoja samostatne, iné v skupinkách, ako napríklad tie v Daereungwon Tumuli parku. Z niektorých hrobiek je dnes urobené múzeum, takže návštevníci môžu nakuknúť dovnútra, pozrieť sa na to, ako boli postavené alebo sa dozvedieť niečo o archeologickom prieskume, ktorý stále prebieha. Parky hrobiek musia byť určite ešte krajšie na jar alebo na jeseň, keď okolité stromy hrajú farbami kvetov alebo sfarbeného lístia.

Niektoré z hrobiek boli postavené aj pod vodou. Na jednu takú sme sa išli pozrieť autobusom k pobrežiu. Aj keď sme boli vopred upozornení, že nič moc nemáme očakávať, chceli sme si urobiť pekný výlet na pláž a dať si tam nejaké morské špecialitky. Cesta tam bola príliš dlhá a divoká, celý čas nám pršalo, hrobku predstavovalo len pár kameňov trčiacich z mora a reštaurácie s morskými plodmi boli predražené :) Napokon sme si akurát dali niečo v menšom z podnikov a v prístrešku na pláži si dali pivko.

Pol dňa sme venovali prehliadke chrámu Bulguksa na okraji mesta, ktorý bol vybudovaný už v 8. storočí. Chrám dodnes slúži svojmu pôvodnému účelu a je považovaný za jeden z najvzácnejších chrámov v Kóreji. Známy je hlavne vďaka umeleckej výzdobe a dvom unikátnym kamenným pagodám. Chvíľu sme strávili sedením v komplexe a pozorovaním domácich turistov, ako sa všade fotia svojimi smarfounmi s pomocou teleskopických držiakov. Jeden sme si nakoniec kúpili aj my, len škoda, že až na konci nášho výletu.

Po návrate do mesta sme mali ešte čas na návštevu Národného Múzea, ktoré vystavuje hlavne artefakty z obdobia dynastie Silla. Zaujímavé video tu vysvetľuje, ako sa stavali kopčekové hrobky a časti hrobky spolu s ich obsahom si tu môžete podrobne pozrieť. Tak, ako iní vládcovia, králi dynastie Silla tiež verili na posmrtný život a v snahe byť naň pripravení sa nechávali pochovávať s všelijakými pokladmi. Zlaté koruny, zbrane, šperky, ale aj predmety dennej spotreby sú tu pekne vystavené. Informácie v múzeu sú dostatočné na to, aby ste si urobili dobrý obrázok o histórii a dokázali potom lepšie oceniť pamiatky v meste.

V Gyeongju sme strávili dve noci, ale ak chcete vidieť viac, napr. jaskyňu Seokguram, ktorá bola v tom čase zatvorená kvôli rekonštrukcií, možno budete potrebovať ešte deň-dva navyše. Nudiť sa určite nebudete. A možno sa vám pošťastí a budete si môcť zastrielať s kórejskými vojakmi ;)

Viac fotiek sme uložili do našej galérie na Google+ tu.

Advertisement

One thought on “Gyeongju – museum without walls

  1. Pingback: Beaching in Busan | Take it and go

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s